Rekrutacja

Legitymacja cechowicza upoważnia do uzyskania +100 pkt many w obecnej rozgrywce życiowej.

Poniżej znajdziecie regulamin przyjmowania nowych członków Cechu Fantastyki "SkierCon", oraz do pobrania wzór deklaracji. Wydrukowany wniosek musi zostać potwierdzony przez nie mniej niż 3 obecnych członków Cechu. Jedna z osób z Cechu zostanie mianowana Mentorem danego Terminatora.

ZAŁĄCZNIK NR 1DO UCHWAŁY NR 1/I/2023ZARZĄDU CECHU FANTASTYKI „SKIERCON”Z DNIA 17 STYCZNIA 2023 ROKU (Z PÓŹN. ZM.)

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH CECHU FANTASTYKI „SKIERCON”