POLITYKA PRYWATNOŚCI
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO

Osoby biorące udział w wydarzeniach, konwentach i innych akcjach (imprezach) organizowanych przez Cech Fantastyki „SkierCon” w ramach działalności statutowej wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji wymienionych wydarzeń.

Stosownie do art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r., Nr 119. s. 1, ze zm., dalej: Rozporządzenie RODO), podaje się do wiadomości uczestników, co następuje: