22-23 kwietnia 2023 roku

KONgres 2023 odbył się w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. 

KONgres jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń dla środowiska organizatorów imprez fanowskich w Polsce. Przyjeżdżają na niego przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji kultury, samorządów, a także grup nieformalnych - organizatorzy konwentów, festiwali, targów i wielu innych wydarzeń kierowanych do szeroko rozumianego fandomu fantastyki w Polsce. Szerokie spektrum doświadczeń uczestników KONgresu (od organizatorów największych imprez w kraju po małe, lokalne wydarzenia) daje unikatową możliwość przepływu wiedzy, uczenia się z doświadczeń innych, a także poszerzania kapitału społecznego. 

Do CKiS można dojść pieszo z Dworca Kolejowego Skierniewice (ok. 800m). W okolicy znajduje się wiele lokali gastronomicznych, do których przewidujemy zniżki dla uczestników KONgresu (szczegóły niebawem). 

Dla chętnych uczestników przewidziany będzie sleeproom (szczegóły niebawem).

Patronat Prezydenta Miasta Skierniewice

Z przyjemnością informujemy, że KONgres 2023 odbył się pod Patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice. 

Program

Poza tradycyjnym programem KONgresu chcielibyśmy w tym roku, zgodnie z opublikowanym poniżej Manifestem Programowym, uwzględnić punkty skupione na wyzwaniach środowiskowych, które stoją przed Fandomem - 2B ECO.

Jedną z tegorocznych nitek programowych będzie także KONgres BASIC - punkty programu skierowane w szczególności do osób, które chciałyby zorganizować swój pierwszy konwent i chcą dowiedzieć się, jak się za to zabrać. 

Za każdy przyjęty punkt programu prowadzący jest zwolniony z opłaty akredytacyjnej. 

Program znajdziecie także w aplikacji Konwencik

Akredytacja

Preakredytacja na KONgres zakończyła się. Tylko podczas preakredytacji można było zamówić drukowany egzemplarz publikacji KONgresowej - KONiunkcji. 

W piątek (21 kwietnia) będzie można zakredytować się na sleep-roomie (dotyczy osób chcących skorzystać z noclegu). W sobotę (22 kwietnia) będzie można zakredytować się w budynku Centrum Kultury i Sztuki. Liczba miejsc jest nieograniczona. 

Koszt akredytacji na KONgres 2023: 10,00 zł

KONiunkcje - publikacja KONgresowa

KONgresowi 2023 towarzyszyła będzie publikacja pt. „KONiunkcje”. Rozwiązywanie i łagodzenie problemów środowiskowych powinno być wspólnym celem wszystkich organizatorów konwentów i powinniśmy w tej sprawie mówić jednym głosem. 

Publikację w wersji drukowanej będzie można zamówić wyłącznie w ramach preakredytacji (nie będzie możliwa do nabycia na miejscu). Publikacja będzie dostępna nieodpłatnie w wersji elektronicznej na stronie https://www.skiercon.pl oraz na stronie https://fandom.org.pl. 

Noclegi

Dla chętnych dostępny będzie sleep-room na pobliskiej hali gimnastycznej (Hala Nr 1 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 10). Należy mieć swój śpiwór i karimatę. W obiekcie są dostępne prysznice, a dla chętnych także sauna i siłownia (te dodatkowo płatne).

Sleep-room będzie dostępny w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. W niedzielę rzeczy ze sleep-roomu należy zabrać maksymalnie do godz. 11:00. 

Uwaga! W związku z odbywającymi się na Hali zawodami, w sobotę do godz. 11:00 będzie trzeba swoje rzeczy przenieść do szatni. Szatnia przez cały czas będzie zamknięta i pilnowana. 

Chęć skorzystania ze sleep-roomu należy zgłosić przy akredytacji. Jest nieodpłatny. 

Manifest Programowy

Mając na uwadze, iż środowisko fandomu polskiego zawsze reaguje na bieżąco na palące potrzeby i zachodzące zjawiska, uznajemy, że jako odpowiedzialni obywatele musimy odpowiedzieć na wyzwania środowiskowe, które stoją przed społeczeństwem.  

Potrzebna jest społeczna i środowiskowa odpowiedzialność fandomu. Uważamy, że progresywne środowisko fandomowe musi odpowiadać na potrzebę czasów i dlatego chcemy otworzyć platformę wymiany doświadczeń i zasugerować, że zagadnienie organizacji imprez ECO jest ważne. 

Organizacja konwentów daje szerokie pole do popisu w przedmiotowym zakresie. Istnieje dużo pozytywnych doświadczeń, którymi warto się podzielić, a KONgres jest znakomitą platformą ich wymiany. Skierowanie uwagi młodego pokolenia na środowisko przyrodnicze, na różnorodność biologiczną i kulturowo-historyczny kontekst bioróżnorodności może urozmaicić programowo polskie konwenty, jednocześnie odpowiadając na palące problemy środowiskowo-społeczne. 

W ramach programy KONgresu – 2B ECO planujemy poruszyć m.in. następujące zagadnienia:

Partnerzy:

Regulamin KONgresu 2023

Regulamin organizatora KONgresu

oraz inne informacje ważne w ocenie kandydatury (na przykład proponowaną formę finansowania imprezy).