JaSkier Publicystyczny im. Mirosława Gołuńskiego

„Człowiek żyje, póki pamięć o nim żyje.”

Od 2023 roku Konkurs Literacki "JaSkier" Cechu Fantastyki SkierCon" wzbogacił się o nowy aspekt: dodajemy ważny dla CF „SkierCon” nurt publicystyczny. 

Ta nowa, publicystyczno-popularnonaukowa część Konkursu nosić będzie imię Mirosława Gołuńskiego – zmarłego w 2022 roku profesora literaturoznawstwa, cenionego nauczyciela, popularyzatora nauki i dobrej literatury, niezawodnego kompana i przewodnika po świecie okołofantastycznej beletrystyki, publicystyki i krytyki literackiej. Aby uczcić Jego pamięć, uhonorować osiągnięcia i ocalić od zapomnienia Jego zapał popularyzatorski, Cech Fantastyki „SkierCon” w uzgodnieniu z towarzyszką życia Mirka, Martą Kładź-Kocot, postanowili wspólnie zmobilizować młodych lub niepewnych przyszłych publicystów. 

Pragniemy ich zachęcić do wyjęcia z szuflad, a może wprost z giętkich i pełnych weny mózgów, tekstów publicystycznych, popularyzujących i analitycznych odnoszących się do szeroko rozumianej fantastyki (filmów, książek, gier, komiksów i innych) i pogranicza naukowo-fantastycznego (futurologii, osiągnięć techniki i technologii i innych). 

Zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie Publicystycznym "JaSkier" im. Mirosława Gołuńskiego, by pod Jego skrzydłami rozwijać swoje umiejętności i zacięcie publicystyczne!

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU TRWAJĄ OD 2 MAJA DO 30 CZERWCA 

Jury:

Oceny prac i wyboru laureatów dokonuje jury. W skład jury Konkursu w 2023 roku wchodzą:

Regulamin Konkursu Publicystycznego "JaSkier" im. Mirosława Gołuńskiego

I. Postanowienia ogólne:

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

III. Postanowienia końcowe: