JaSkier

Uwaga, zgubiono barda! Płci i wieku nie określono. Reaguje na konkretne słowa-klucze.

JaSkier to konkurs literacki Cechu Fantastyki “SkierCon”, odbywający się od 2017 roku.

Plan jest prosty. Dajemy ci składniki, a ty warzysz napój magiczny. Kto uwarzy najprzedniejszy wywar, ten otrzymuje posążek, miejsce w kręgu druidów i wieczną chwałę.

JaSkier nawiązuje nie tylko do rozpoznawalnej w fantastyce postaci literackiej barda i poety, ale przede wszystkim sięga do naszego skierniewickiego rodowodu.

Celami konkursu są w szczególności:

 • pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej;

 • promowanie talentów literackich;

 • kształtowanie wrażliwości na piękno.

Nagrody w konkursie przyznawane są w trzech kategoriach wiekowych:

 • 13-15 lat;

 • 16-20 lat;

 • więcej niż 20.

Regulamin konkursu literackiego "JaSkier"

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu literackiego, zwanego dalej konkursem, jest organizacja pozarządowa – Cech Fantastyki „SkierCon”, z siedzibą w Skierniewicach 96-100, ul. Mszczonowska 25/3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 31 marca 2015 roku pod numerem 0000548834, zwana dalej organizatorem.

 2. Celami konkursu są w szczególności:

 • pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej;

 • promowanie talentów literackich wśród uczestników konwentu SkierCon 2022;

 • kształtowanie wrażliwości na piękno.

 1. Nagrody w konkursie przyznawane są w trzech kategoriach wiekowych:

 • 13-15 lat;

 • 16-20 lat;

 • więcej niż 20.

 1. Oceny pracy i wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach dokona jury powołane przez organizatora.

 2. W skład jury konkursu w 2022 roku wchodzą:

 • Witold Jabłoński – przewodniczący Jury;

 • Grzegorz Gajek;

 • Agnieszka Kutermankiewicz;

 • dr Anna Traut-Seliga;

 • Iga Radomska.

 1. Narada i głosowanie nad wyborem laureatów są niejawne. Decyzje jury o wyborze zwycięskich prac są jawne, ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 2. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

 3. Zwycięskie teksty zostaną opublikowane na stronie internetowej SkierCon.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do ich zredagowania.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Na konkurs można zgłosić prace dotychczas niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedno opowiadanie.

 2. Zgłoszeniem do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie skiercon.pl. Formularz będzie aktywny w dniach od 2 maja do 19 czerwca 2022 roku.

 3. Na konkurs można zgłosić opowiadanie fantasy lub SF spełniające następujące kryteria:

 • opatrzone tytułem;

 • o objętości tekstu do 15.000 znaków ze spacjami;

 • przygotowane z dbałością o zasady ortografii i interpunkcji;

 • przesłane za pomocą formularza znajdującego się na stronie skiercon.pl;

 • zawierające nie mniej niż 6 z poniższych słów-kluczy: komary, pokrzywy, tratwa, szuwary, paproć, torba, żyrafa, cynamon, gaźnik, portal, jesień, ołówek, słoneczniki, lawa;

 • słowa-klucze należy wyróżnić w tekście (pogrubiony font);

 • słowa klucze mogą wystąpić w opowiadaniu w formie odmienionej zgodnie z zasadami języka polskiego.

 1. Prace konkursowe muszą być zaopatrzone w metryczkę: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, zgodnie z formularzem zgłoszeniowym.

Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.

 2. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zgłoszonych prac w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją konwentu oraz organizatora.

 3. Wręczenie nagród w konkursie odbędzie się podczas gali konwentu SkierCon 2022, 30 lipca 2022 roku o godz. 20:00 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3, ul. Działkowa 10 w Skierniewicach.

 4. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.

 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej skiercon.pl

 6. Informacji dotyczących konkursu udziela Organizator.

 7. Informacje o przebiegu konkursu i laureatach umieszczone zostaną na stronie internetowej skiercon.pl.

 8. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Cech Fantastyki „SkierCon” z siedzibą w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 25/3, 96-100 Skierniewice w celu realizacji konkursu. Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Szczegółowa klauzula ochrony danych dostępna jest pod adresem: https://www.skiercon.pl/cech/rodo.

 9. Członkowie Zarządu Cechu Fantastyki „SkierCon” nie mogą brać udziału w konkursie.

JaSkier2022

Przeczytaj opowiadania laureatów

JaSkier2021

Przeczytaj opowiadania laureatów

JaSkier2020

Przeczytaj opowiadania laureatów

JaSkier2019

Przeczytaj opowiadania laureatów

JaSkier2018

Przeczytaj opowiadania laureatów

Laureaci:

2022:

 • Kat. 13-15 lat

Najlepsza praca: „Bardzo ludzka historia o dwóch niezbyt ludzkich ludziach” – Helena Sobczak

 • Kat. 16-20 lat

Wyróżnienie: „Potworne wakacje” – Patrycja Sołtys

 • Kat. więcej niż 20

Najlepsza praca - I miejsce: „Szczególnie długie lato” – Michał Nagrodzki

Najlepsza praca - II miejsce: „Informacja turystyczna” – Artur Olchowy

2021:

 • Kat. 13-15 lat

Najlepsza praca: „Co może popsuć ci dzień” – Helena Sobczak

Wyróżnienie: „Dylemat” – Wiktoria Jarema

 • Kat. 16-20 lat

Wyróżnienie: „Dobra i Bardzo Bezpieczna Sztuczna Inteligencja” – Zuzanna Cyunel

Wyróżnienie: „W marcu świeci najjaśniej” – Jakub Rewiuk

 • Kat. więcej niż 20

Najlepsza praca: „Fala” – Dominika Tarczoń

Wyróżnienie: „W piwnicy u dziadka” – Adam Raglan

2020:

 • Kat. 12-15 lat

Wyróżnienie: „Księżniczka Littenda i Sekret Doliny Kwiatów” – Jonatan Pazik

 • Kat. 16-20 lat

Najlepsza praca: „Nasza wspólna misja” – Joanna Góra

Wyróżnienie: „Opowieści Ludzi Jeziora – Nadzieja” – Zuzanna Cyunel

Wyróżnienie: „Ostatni nalot” – Andrzej Fijałkowski

 • Kat. więcej niż 20

Najlepsza praca: „Impar” – Karolina Kolasa

Wyróżnienie: „Idolatria” – Daniel Hermanowicz

Wyróżnienie: „Wiara Róży” – Bartłomiej Sztobryn

Wyróżnienie: „Tam, gdzie kwitną magnolie” – Ewa Zwolińska

2019:

 • Kat. 12-15 lat

Najlepsza praca: "Wojaże magicznego wypadku" – Maria Gadomska

 • Kat. 16-20 lat

Wyróżnienie: "Pętla" – Michał Cybulski

 • Kat. więcej niż 20 lat

Najlepsza praca: "Ostatni kurs" – Anna Grzanek

Najlepsza praca: "Krasnoludki najlepiej smakują z tymiankiem" – Dominika Tarczoń

2018:

 • I miejsce: “Kłusownicy” – Mateusz Osuch

 • II miejsce: “Mon zwany poszukiwanym Duchem Zagubienia” – Wiktoria Wieszołek

 • III miejsce: “Felandor” – Adrian Długosz

 • Wyróżnienie: “Bastion” – Weronika Wojtasik

Słowa klucze:

Specyfiką JaSkra jest, że zgłoszone opowiadania muszą odpowiadać na zadany temat przewodni oraz w swojej treści zawierać słowa klucze.

2022:

Motyw przewodni – WAKACJE

Słowa klucze – komary, pokrzywy, tratwa, szuwary, paproć, torba, żyrafa, cynamon, gaźnik, portal, jesień, ołówek, słoneczniki, lawa

2021:

Motyw przewodni – FUTUROLOGIA

Słowa klucze – pierogi, kozaki, jasność, pełnia, cyborg, słońce, iskra, wschód, orbita, dym, parostatek, proroctwo, miotła, kostka

2020:

Motyw przewodni – NADZIEJA

Słowa klucze – biedronka, cholibka, cytryna, karabin, kot, kostka, listek, łapserdak, magneto, magnolia, mgła, przetwarzanie, szczękoczułki, ziemniak

Słowo specjalne (zastępujące 2 słowa-klucze) – Meliana

2019:

Motyw przewodni – WIEDŹMY

Słowa klucze – zamek, bąbelki, dzik, ziemniak, miotła, inkwizycja, kiełbasa, skobel, ancymon, bagaż, krasnolud, rozśmieszać

Słowo specjalne (zastępujące 2 słowa-klucze) – brokat

2018:

Motyw przewodni – JEDNOROŻCE

Słowa klucze – instalacja, paprotka, skarbiec, behawiorysta, wiadro, ziemianka, kapucyn, ała, rusałka, tęcza

Jury:

Oceny prac i wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach dokonuje jury. Dotychczas w jego składzie zasiadali:

 • Witold Jabłoński - przewodniczący Jury

 • Grzegorz Gajek

 • Agnieszka Kutermankiewicz

 • dr Anna Traut-Seliga

 • Iga Radomska

Gala i ogłoszenie wyników konkursu literackiego JaSkier 2021

Podsumowanie nie-konwentu SkiercOFF 2021 oraz ogłoszenie wyników konkursu literackiego JaSkier!

Gala i ogłoszenie wyników konkursu literackiego JaSkier 2020

Wszystko, co miłe i dobre, kończy się zbyt szybko... oto ostatni punkt programu SkierCoffu 2020 - minigala, na której przede wszystkim podzieliliśmy się z Wami informacjami na temat wyników kolejnej edycji konkursu literackiego "JaSkier", który w tym roku odbył się z Waszym rekordowym udziałem!