OSkier

Od czasów przedszkola bale przebierańców trochę się zmieniły. Jakoś tak stroje stały się bardziej poważne, ich wykonanie zajmuje wieki i wymaga tony umiejętności i dwóch ton cierpliwości. I jak to jest, że nikt już nie chce zatańczyć ze zwykłą biedronką?!

Podczas SkierConu cosplayerzy mają okazję zawalczyć o statuetkę OSkiera, nagrody rzeczowe, konwentową walutę oraz o wieczny fejm! ;)

Regulamin konkursu cosplay "OSkier"

I. Zasady ogólne.

 1. Organizatorem konkursu cosplay „OSkier”, zwanego dalej konkursem, jest Cech Fantastyki „SkierCon”.

 2. Konkurs odbędzie się w dniu 29 lipca 2023 roku podczas konwentu fantastyki SkierCon 2023.

 3. W konkursie udział może wziąć każdy uczestnik konwentu, który wypełni formularz zgłoszeniowy. Formularz będzie aktywny w dniach 1 maja - 3 lipca 2023 roku. Uczestnicy niepełnoletni, aby wziąć udział w konkursie muszą mieć podpisaną przez rodzica lub opiekuna zgodę na wzięcie udziału w konkursie.

 4. Dopuszczone są zarówno występy solowe, jak i grupowe. W przypadku zgłoszenia grupowego należy wskazać osobę do kontaktu z Organizatorem.

 5. Uczestnicy, którzy chcą być oceniani w kategoriach Najlepiej Oddana Postać oraz Najlepszy Cosplay wykonują stroje samodzielnie. Dopuszczalne są elementy kupne (np. peruki, soczewki, baza obuwia), jednak powinny stanowić jedynie dodatek do pracy własnej. W przypadku uczestników aspirujących wyłącznie do nagrody w kategorii Najlepszy Występ możliwy jest strój kupny, bądź wykonany przez osoby trzecie, lecz należy to zaznaczyć w zgłoszeniu do konkursu, w punkcie opis stroju.

 6. Uczestnik konkursu może wcielać się w postacie własne, jak i te z mang, anime, filmów, komiksów, gier konsolowych czy komputerowych itp. Dopuszczone są zarówno oryginalnie występujące stroje jak i ich alteracje oraz inne wersje postaci, ale musi być załączony plik graficzny ukazujący daną postać. Na prośbę uczestnika plik graficzny może być pokazany tylko i wyłącznie dla jury.

 7. Dopuszczalne jest użycie modela celem prezentacji stroju.

 8. Każdy uczestnik może zgłosić jeden strój.

 9. Nie jest dopuszczalne zgłaszanie strojów, które brały udział w konkursie w latach poprzednich. Dopuszczalne jest zgłaszanie strojów prezentowanych, lecz nie nagradzanych w innych konkursach.

 10. Organizatorzy konwentu nie mogą brać udziału w konkursie.

 11. W konkursie zostaną przyznane nagrody OSkier w następujących kategoriach:

  • Najlepszy Cosplay - odwzorowanie konkretnej postaci. Ocena dokonana będzie na podstawie podobieństwa kostiumu z wysłanym przez uczestnika w formularzy zgłoszeniowym źródłem referencyjnym, a także precyzją i jakością wykonania.

  • Najlepszy Występ - najlepsza prezentacja sceniczna. Brany pod uwagę jest całokształt występu – pomysł, czytelność, zdolności aktorskie, rekwizyty i scenografia.

  • Najlepiej Oddana Postać - najbardziej wierne odwzorowanie postaci – strój, proporcja, odegranie zachowania.

 12. Stroje oceniane są przez Jury, które w drodze głosowania wyłoni zwycięzców.

II. Zgłoszenia.

 1. Zgłoszenia odbywać się będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie skiercon.pl.

 2. Zgłoszenie musi zawierać m.in.:

  • źródło referencyjne – grafikę przedstawiającą oryginalną postać (plakat, ilustracja, kadr z komiksu, screen z filmu / gry, fanart, własną grafikę etc.);

  • krótki opis stroju – czy strój był kupiony, robiony przez osoby trzecie czy samodzielnie. W przypadku ostatniego należy opisać sposób jego technicznego wykonania, zmian względem oryginału, elementów wykonanych własnoręcznie / zakupionych;

  • docięty do czasu prezentacji podkład muzyczny w formacie mp3 (lub, jeśli uczestnik przewiduje również video, wówczas w formacie mp4). Prezentacja nie może trwać powyżej 2 minut w przypadku występów solowych; powyżej 2 i pół minuty w przypadku występów 2- osobowych; powyżej 3 minut w przypadku występów grupowych zawierających więcej niż 2 osoby;

  • krótki opis stanowiący wstęp przed występem, który wprowadzi zarówno jury jak i widownię w występ sceniczny.

 3. Zgłoszenia odbywać się będą w terminie od 1 maja do 3 lipca 2023 roku do godz. 23:59.

 4. Organizator może dokonać preselekcji zgłoszeń. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 12 uczestników. Każdy uczestnik, którego zgłoszenie do konkursu zostanie przyjęte, jest zwolniony z opłaty akredytacyjnej uprawniającej do wstępu na konwent.

 5. W przypadku gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w konkursie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, który skontaktuje się z osobą z listy rezerwowej.

III. Przebieg konkursu.

 1. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek uczestniczyć w każdym z trzech etapów konkursu:

  • próbie, która odbędzie się w dniu konkursu o godzinie 15:00;

  • rundzie jury, która odbędzie się w dniu konkursu o godzinie 15:00 (równolegle z próbą);

  • występie scenicznym, który odbędzie się w trakcie Gali SkierCon 2023, 29 lipca o godz. 20:00.

 2. Niestawienie się na którykolwiek z etapów konkursu będzie skutkowało dyskwalifikacją.

 3. Uczestnicy powinni stawić się na rundzie jury w strojach, w celu ocenienia jakości ich wykonania przez Jury. Nie jest wymagana całkowita charakteryzacja.

 4. Gdyby podczas występu scenicznego wystąpiły problemy, które spowodują przedłużenie występu, uczestnik ma jednorazowo prawo do powtórzenia prezentacji i nie zostanie uwzględniony czas, w którym niemożliwy był prawidłowy przebieg występu.

 5. Niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka oraz zachowanie obsceniczne lub naruszające dobra osób trzecich. Niezastosowanie się do niniejszego punktu grozi dyskwalifikacją.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestnika konkursu.

IV. Przyznawanie nagród.

 1. W drodze głosowania Jury wybierze:

  • Pierwsze miejsce (plus możliwe wyróżnienie) w kategorii Najlepszy Cosplay;

  • Pierwsze miejsce (plus możliwe wyróżnienie) w kategorii Najlepszy Występ;

  • Pierwsze miejsce (plus możliwe wyróżnienie) w kategorii Najlepiej Oddana Postać.

 2. Narada i głosowanie nad wyborem laureatów są niejawne. Decyzje jury o wyborze zwycięskich uczestników konkursu oraz wyróżnień są jawne, ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 3. W konkursie oceniane będzie:

  • zgodność z oryginałem;

  • podobieństwo do postaci;

  • jakość wykonania stroju;

  • prezentacja sceniczna.

 4. W kategorii Najlepszy Występ oceniana będzie jedynie prezentacja sceniczna.

 5. Nagrody w konkursie stanowią statuetki OSkier, nagrody od sponsorów konkursu oraz waluta konwentowa, którą można wymienić na nagrody rzeczowe w sklepiku konwentowym. Nagrody nie podlegają wymianie na wartość pieniężną. W przypadku grupy nagroda zostanie wręczona grupie, jako całości do jej rozdzielenia przez członków zwycięskiej grupy wedle własnych ustaleń.

 6. Przekazanie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu.

V. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych podczas konkursu w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją konwentu oraz organizatora.

 2. Uczestnicy konkursu zobowiązują się także do przestrzegania Regulaminu konwentu.

 3. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w konkursie na konwencie Skiercon 2023 jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści niniejszego regulaminu.

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konwentu pod adresem skiercon.pl


Dotychczasowi laureaci:

2022:

Tafla
jako Zhongli

OSkier w kategorii
Najlepszy Copslay

Agata "Akatsuki" Więcławska jako Belle

ex aequo II miejsce w kategorii
Najlepszy Cosplay

Patrycja Dixie Furmanik
jako Christine

ex aequo II miejsce w kategorii
Najlepszy Cosplay

Rexor jako
Kapitan Ameryka

OSkier w kategorii
Najlepszy Występ

Emilia 'Max' Potiopa
jako Juuzou Suzuya

OSkier w kategorii
Najlepiej Oddana Postać

2019:

Kamila 'Lovino' Rudnicka jako
Mollymauk Tealeaf

OSkier w kategorii
Najlepiej Oddana Postać

Aleksandra Firlej i Łukasz Krasowski jako
Mara Jade i Luke Skywalker

OSkier w kategorii
Najlepszy Występ

Klaudia 'Franki' Ligas jako
Kuroo Tetsuro

OSkier w kategorii
Najlepszy Cosplay

Nathalie Żółtowska jako
Darth Talon

Wyróżnienie w kategorii
Najlepiej Oddana Postać

Tomasz 'Woltor' Woltman jako
Komisarz Sebastian Yarrick

Wyróżnienie w kategorii
Najlepszy Cosplay

2018:

Jaina Proudmoore

Nagroda w kategorii
Najlepszy Cosplay - miejsce III

Barbara 'Zorana' Maj jako
Anna Henrietta

Nagroda w kategorii
Najlepszy Cosplay - miejsce I

Agata Stokwisz jako
Toshiro

Nagroda w kategorii
Najlepszy Cosplay - miejsce II

Anna Lewandowska jako
Kahlan Amnell

Nagroda w kategorii
Najlepiej Oddana Postać

Eto Yoshimura

Wyróżnienie w kategorii
Najlepiej Oddana Postać

Szymon Mikołajczyk jako
Bezimienny

Nagroda w kategorii
Najlepszy Występ

Tomasz 'Woltor' Woltman jako
Saitama

Wyróżnienie w kategorii
Największe Poświęcenie

2017:

Agata Stokwisz

Nagroda w kategorii
Najlepiej Oddana Postać

Tomasz 'Woltor' Woltman jako
2B z NieR: Automata

Nagroda w kategorii
Najlepszy Cosplay

Jakub Kucharski jako
Jakow

Nagroda w kategorii
Najlepszy Występ

2016:

Piotr Grabowski jako
Piramidogłowy

Nagroda w kategorii
Najlepszy Cosplay

wszyscy uczestnicy

2015:

Artemis, Dave i Kai

Nagroda w kategorii
Najlepsze Przygotowanie

Agnieszka 'Vanthica' Rudak

Nagroda w kategorii
Najlepszy Cosplay

Księżniczka Leia

Wyróżnienie

2014:

Adrian

Nagroda w kategorii
Najlepsze Wykonanie Techniczne Stroju

Szymon Maciejak jako
Zwiadowca

Nagroda w kategorii
Najlepiej Oddana Postać

Paweł Górski jako
Assasyn

Nagroda w kategorii
Najlepszy Występ

Jurorzy i prowadzący minionych edycji:

Agnieszka 'Vanthica' Rudak

Basia 'Spacekettle' Snuszka

Barbara 'Zorana' Maj

Tomasz 'Woltor' Woltman

Julia 'Artemis' Pawłowska

Jagna Rolska

Morgan 'Axel0tl' Byczko

Ceraciany Imperator

Dominika 'Raven' Szymańska

oraz:

 • Witek Jabłoński

 • Greg Gajek

 • Jarosław Chęcielewski

 • Barbara Widulińska

 • Marcin Wierzchowski

 • Michał ‘MichalizoR’ Oziębły

 • Anna 'Chili' Traut-Seliga

 • Paulina 'Mikasa' Przybyłowicz

 • Sebastian 'Seboss' Kowalski